Ordföljd: Objektmarkör
Word order: Object marker
Sanajärjestys: Objektimerkki

 • Om en sats innehåller någon form av
  verben
  "får", "gör", "ordnar" eller "tar" + ett
  adverbial
  måste den ha ett
  objekt
  .
  Om det inte finns något naturligt objekt används "det" som objektmarkör. Objektmarkören "det" används ofta också tillsammans med "ha".
  If a clause contains some form of the
  verb
  "får", "gör", "ordnar" or "tar" + an
  adverbial
  it must have an
  object
  .
  If there is no natural object "det" is used as an object marker. The object marker "det" is also often used together with "ha".
  Mikäli lause sisältää jonkin muodon
  verbeistä
  "får", "gör", "ordnar" tai "tar" +
  adverbiaali
  , täytyy siinä olla
  objekti
  .
  Mikäli ei ole mitään luonnollista objektia, käytetään ”det” sanaa objektimerkkinä. Objektimerkkiä ”det” käytetään myös yhdessä ”ha” sanan kanssa.
  Ex.
  Du måste ta det försiktigt.
  Hon fick det bra när hon blev gammal.


  Ha det så bra!
  Vi hade det väldigt trevligt igår.