Ordföljd: Predikativ
Word order: Predicative
Sanajärjestys: Predikatiivi

 • 1
  En del
  verb
  har inte ett
  objekt
  utan ett predikativ. Sådana verb är "är", "blir", "förefaller", "heter", "kallas", "känns", "ser ut", "tycks" och "verkar".
  Predikativet är ofta ett
  adjektiv
  , men det kan också vara ett
  substantiv
  eller en
  bisats
  .
  Some
  verbs
  do not have an
  object
  but a predicative. Among others: "är", "blir", "förefaller", "heter", "kallas", "känns", "ser ut", "tycks" and "verkar".
  The predicative is often an
  adjective
  , but it may also be a
  noun
  or a
  subordinate clause
  .
  Osalla
  verbeistä
  ei ole
  objektia
  ilman predikatiivia. Tällaisia verbejä ovat "är", "blir", "förefaller", "heter", "kallas", "känns", "ser ut", "tycks" ja "verkar".
  Predikatiivi on usein
  adjektiivi
  , mutta se voi myös olla
  substantiivi
  tai
  sivulause
  .
  Ex.
  De är snälla.
  Jag heter Lisa.
  Ni ser ut som små gubbar.
 • 2
  Verb som har objekt kan också ha predikativ. Då kommer predikativet efter objektet, utan något verb mellan.
  Verbs that have an object may also have a predicative. Then the predicative is placed after the object, without a verb between them.
  Verbillä jolla on objekti voi myös olla predikatiivi. Tällöin predikatiivi tulee objektin jälkeen ilman minkäänlaista verbiä välissä.
  Ex.
  Det som hände gjorde honom arg.
     (= gjorde att han blev arg)

  Hon målade läpparna röda.
    (= så att de blev röda)
 • 3
  Predikativ står på objektplatsen eller direkt efter objektet.
  Predicatives hold the object position or are placed directly after an object.
  Predikatiivi on objektipaikalla tai heti objektin jälkeen.
  Ex.
  Mina vänner var väldigt omtänksamma när jag var sjuk.


  Margareta vill att man ska kalla henne Maggan.