Prepositioner: efter vissa verb ‒ "för/(e)mot", "i" och "med"
Prepositions: after some verbs ‒ "för/(e)mot", "i" and "med"
Prepositiot: Tiettyjen verbien jälkeen - ”för/(e)mot”, ”i” ja ”med”

 • 1
  Efter många
  verb
  kommer ett
  adverbial
  (eller ett predikativ) som börjar med en
  preposition
  . Ibland kan olika prepositioner ge verbet olika betydelser.
  After many
  verbs
  there follow
  adverbials
  (or predicatives) that begin with a
  preposition
  . Sometimes different prepositions give the verb different meanings.
  Monien
  verbien
  jälkeen tulee
  adverbiaalia
  (tai predikatiivi) joka alkaa
  prepositiolla
  . Joskus voi eri prepositiot antaa verbille täysin uuden merkityksen.
  Ex.
  talar med någon (som svarar)
  talar till någon (som bara lyssnar)


  talar om någon (som inte behöver vara närvarande)
 • 2
  Substantiv
  och
  adjektiv
  som är bildade av verb har samma preposition som verbet.
  Nouns
  and
  adjectives
  that are created from verbs have the same preposition as the verb.
  Substantiivilla
  ja
  adjektiivilla
  jotka ovat muodostettu samasta verbistä, on sama prepositio kuin verbillä.
  Ex.
  för ett samtal med någon om någon/något
 • 3
  "För" och "(e)mot" används när man gör något för att visa vad man tycker om någon/något.
  "För" and "(e)mot" are used when you do something to show your opinion about someone/something.
  "För" ja "(e)mot" käytetään kun tehdään jotakin näyttääkseen mitä pitää/mieltä on jostakin.
  Ex.
  demonstrerar för/(e)mot någon/något/att-bisats
  engagerar sig för/(e)mot någon/något


  kämpar, slåss, strider för/(e)mot någon/något/att-bisats


  propagerar för/(e)mot någon/något/att-bisats


  strejkar för/(e)mot något/att-bisats
  röstar för/(e)mot ett förslag
     (Men: röstar på en person/ett parti)
  4
  "Emot" är betonat och därför används bara "mot" om det inte finns något alternativ (om det inte gå att vara för).
  "Emot" is accented. Therefore,  use "mot" when there is no alternative (if it is not possible to be "för").
  "Emot" on painotettu ja siksi käytetään vain sanaa "mot" jos ei ole muuta vaihtoehtoa (jos se ei tule olemaan).
  Ex.
  opponerar sig mot någon/något/att-bisats
  invänder mot något/att-bisats


  protesterar mot något/att-bisats
  revolterar mot någon/något


  reagerar mot något   (reagerar på något är neutralt)
  riktar sig mot någon/något


  vänder sig mot någon/något/att-bisats (riktar sig och vänder sig till någon/något är neutrala)


  vaccinerar någon mot något
  försvarar någon mot någon/något
 • 5
  "I" används ibland för att ange att
  subjektet
  är mitt i något.
  "I" is sometimes used to tell that
  the subject
  is in the middle of something.
  "I" käytetään joskus ilmaisemaan
  subjektia
  joka on keskellä jotain.
  Ex.
  deltar i något
  dör i krig, cancer etc
  sjunger i kör


  lever i fred, krig, välfärd, fattigdom etc.
  engagerar sig i något   (Men: intresserar sig för något)
 • 6
  "Med" används tillsammans med verb som beskriver samspel mellan två eller flera personer.
  "Med" is used together with verbs that describe some kind of interplay between two or several persons.
  "Med" sanaa käytetään yhdessä verbin kanssa joka kuvailee kanssakäymistä kahden tai useamman henkilön välillä.
  Ex.
  pratar, talar, samtalar med någon
  diskuterar, resonerar med någon


  bryter med någon (Men: bryter mot lagen)
  grälar, bråkar, slåss med någon


  tävlar med någon   (i idrott: tävlar/spelar mot någon/mot ett lag)
  konkurrerar med någon/något


  hör ihop med någon/något/att +
  infinitiv
  /att-bisats
  förlovar sig, gifter sig med någon


  kommer överens med någon
  sympatiserar med någon
  umgås med någon


  identifierar sig med någon
  är tillsammans med någon
  leker med någon/något


  samarbetar med någon
  brevväxlar med någon
  dansar med någon


  delar något med någon
  trivs/vantrivs tillsammans med någon


  hjälper någon med något
  hjälper till med något/att + infinitiv   (Jfr hjälper någon att + infinitiv)


  förväxlar någon/något med någon/något
  jämför någon/något med någon/något
 • 7
  "Med" används också i andra uttryck.
  "Med" is also used in other expressions.
  "Med" sanaa käytetään myös muissa ilmaisuissa.
  Ex.
  gör (sig) av med någon/något
  slösar/snålar, hushållar med något (men: sparar på något)


  betalar med + t.ex. kreditkort
  väntar, dröjer med något/att + infinitiv
  minskar/ökar med något


  håller till godo med något/att + infinitiv
  överser med något/att-bisats


  arbetar, jobbar med + uppgift/att + infinitiv   (Men: ägnar sig åt någon/något/att + infinitiv)


  handskas med någon/något
  roar sig med någon/något/att + infinitiv


  håller på, sysslar, sysselsätter sig med något/att + infinitiv
  arbetar med + verktyg


  börjar, sätter igång, slutar med något/att + infinitiv/att-bisats


  tar itu med någon/något/att + infinitiv
  fortsätter med något/att + infinitiv


  skyndar på med något
  skyndar sig (på) med något


  menar, avser något med något/att + infinitiv
  händer något med någon/något