Ordföljd: Prepositionsadverbial
Word order: Preposition adverbials
Sanajärjetys: Prepositioadverbiaali

 • 1
  Många
  adverbial
  börjar med en
  preposition
  . De kallas prepositionsadverbial.
  Om man flyttar fram ett sådant adverbial till
  fundamentplatsen
  i ett
  påstående
  blir prepositionen ofta kvar i slutet av satsen. Då brukar adverbialet på fundamentplatsen vara betonat.
  Many
  adverbials
  begin with a
  preposition
  . They are called preposition adverbials.
  If you move such an adverbial to the
  fundament
  of the
  statement
  , the preposition often stays in the end of the clause. The fundament adverbial is most often accentuated.
  Moni
  adverbiaali
  alkaa
  prepositiolla
  . Niitä kutsutaan prepositioadverbiaaleiksi
  Jos tällainen adverbiaali siirretään
  väittämässä
  peruspaikalle
  , jää prepositio usein jäljelle lauseen loppuun. Tällöin peruspaikalla oleva adverbiaali tapaa olla painoton.
  Ex.
  Jag vill inte stanna i den här staden.
  Den här staden vill jag inte stanna i.


  Man skriver med en penna.
  En penna skriver man med.


  Jag skrev till min mor igår.
  Min mor skrev jag till igår.
  Undantag: Man delar inte på
  tidsadverbial
  . Om ett tidsadverbial med preposition står på fundamentplatsen måste prepositionen också stå där.
  Exception: Do not break up
  time adverbials
  . If a time adverbial with a preposition is placed as the fundament, the preposition must also be in the fundament.
  Poikkeus: Aika adverbiaalia ei jaeta. Mikäli preposition kanssa oleva
  aika adverbiaali
  . on peruspaikalla täytyy myös preposition olla siinä.
  Ex.
  I somras regnade det väldigt mycket.
 • 2
  I skriftspråk kan prepositionen i alla adverbial följa med fram till fundamentplatsen.
  In writing the preposition in all adverbials may be placed in the fundament.
  Kirjoitetussa kielessä voi kaikkien adverbiaalien prepositio seurata mukana peruspaikalle.
  Ex.
  I den här staden vill jag inte stanna.
  Med en penna skriver man.
Se också Utbrytning
See also Breaking out
Katso myös Katkot
0