Ordföljd: när fundamentet är en bisats
Word order: when the fundament is a subordinate clause
Sanajärjetys: Kun perusta on sivulause


 • 1
  Bisatser
  har alltid samma ordföljd. Positionsschemat är:
  Subordinate clauses
  always have the same word order. This is the position table:
  Sivulauseilla
  on aina sama sanajärjetys. Sijaintitaulukko on seuraavanlainen:

 • bisatsord
  subjekt
  p-verb
  i/s-verb
  övrigt
  När jag hade köpt cykeln ...
  ... om de brukade äta kött.

 • 2
  De andra satsdelarna i huvudsatsen har sina vanliga platser, även om en satsdel är en lång bisats.
  The other clause elements in the main clause have their usual places, also when a clause element is a long subordinate clause.
  Muut lauseenosat ovat päälauseessa tavallisilla paikoillaan, vaikka lauseenosa olisi pitkä sivulause.
  Ex.
  Eftersom vädret hade varit så kallt frös alla.
  fundamentplatsen
  finns en bisats ("Eftersom vädret hade varit så kallt") som är
  orsaksadverbial
  . På andra platsen finns p-verbet ("frös"), som alltid i
  påståenden
  .
  In the
  fundament
  position is a subordinate clause ("eftersom vädret hade varit så kallt") that is a
  cause adverbial
  . In the second position is the p-verb ("frös"), as always in
  statements
  .
  Peruspaikalla
  on sivulause ( ”Eftersom vädret hade varit så kallt” )joka on
  syyadverbiaali
  . Toisella paikalla on pääverbi (”frös”), kuten
  väittämissä
  aina.