Ordföljd: Bisatsord, definition
Word order: Subordinate clause opening, definition
Sanajärjestys: Sivulausesana, määritelmä

 • Bisatsord är ord eller uttryck som står först i
  bisatser
  . Vanliga bisatsord är att (allmänt), om (frågande), innan, när, tills, förrän (tid), eftersom (orsak), som (relativt) och trots att (kontrast). Frågeord kan också vara bisatsord.
  Subordinate clause openings are words or expressions that hold the first position in
  subordinate clauses
  . Common subordinate clause openings are att (general), om (inquiring), innan, när, tills, förrän (time), eftersom (cause), som (relative) and trots att (contrast).  Interrogatives may also be subordinate clause openings.
  Sivulausesana on ilmaisu tai sana joka on ensimmäisenä
  sivulauseessa
  . Tavllisimpia sivulausesanoja ovat att (yleinen), om (kysyvä), innan, när tills, förran (aika), eftersom (syy), som (relatiivinen) ja trots att (kontrasti).  Kysymyssana voi myös olla sivulausesana.
  Ex.
  Han sade att det skulle bli regn.
  Jag undrar om Annika bor här?


  När väckarklockan ringde, stängde hon av den och somnade om.


  Eftersom jag litar på dig lånar jag dig pengarna.
  Igår såg jag en film som var väldigt bra.