Ordföljd: Att-bisatser
Word order: Att-clauses
Sanajärjetys. Att -sivulauseet

 • 1
  "Att" är det vanligaste bisatsordet. Att-bisatser är ofta
  objekt
  , och de hör ihop med
  verb
  som uttrycker ett påstående. (anser, ber, berättar, hävdar, konstaterar, kräver, känner, menar, påstår, ser, säger, talar om, tror, tycker, vet).
  "Att" is the most common subordinate clause opening. An att-clause is often the
  object
  , and it is connected with a
  verb
  that expresses a statement. (anser, ber, berättar, hävdar, konstaterar, kräver, känner, menar, påstår, ser, säger, talar om, tror, tycker, vet).
  ”Att” on tavallisin sivulausesana. Att-sivulauseet ovat
  objekteja
  , ja ne kuuluvat yhteen
  verbin
  kanssa joka ilmaisee väittämän. (anser, ber, berättar, hävdar, konstaterar, kräver, känner, menar, påstår, ser, säger, talar om, tror, tycker, vet).
  Ex.
  Han sade att det skulle bli regn.
 • 2
  Att-bisatser kan också vara
  subjekt
  och
  objektadverbial
  .
  Att-clauses may also be
  subjects
  and
  object adverbials
  .
  Att-sivulause voi myös olla
  subjekti
  tai
  objektiadverbiaali
  .
  Ex.
  Att det regnar spelar ingen roll.
  ‒ subjekt

  Har du tänkt på att det inte regnar längre?
  ‒ objektadverbial
 • 3
  "Att" uttalas alltid som det stavas när ordet är bisatsord. ("Att" före
  infinitiv
  uttalas däremot ofta "å".)
  "Att" is always pronounced as it is spelled when it is  a subordinate clause opening. ("Att" before
  the infinitive
  is often pronounced as "å".)
  ”Att” lausutaan aina kuten se kirjoitetaan kun sana on sivulausesana. (Att ennen
  infinitiiviä
  sitävastoin lausutaan usein ”å”.)
 • 4
  Man kan stryka "att" efter alla former av "tror" och "tycker".
  You may cut out "att" after all forms of "tror" and "tycker".
  ”Att” voidaan jättää pois sanojen ”tror” ja ”tycker” kaikkien muotojen jälkeen.
  Ex.
  Jag tror (att) han kommer.
  Tycker du (att) vi ska gå hem nu?