Ordföljd: Om-bisatser
Word order: Om-clauses
Sanajärjetys: Om-sivulauseet


 • 1
  Bisatsordet "om" inleder
  objektsbisatser
  efter
  verb
  som uttrycker en fråga eller en osäkerhet (frågar, vet inte, tvekar och undrar).
  The subordinate clause opening "om" opens
  object clauses
  after
  verbs
  that express a a question or an uncertainty ("frågar", "vet inte", "tvekar" and "undrar").
  Sivulausesana ”om” aloittaa
  objektisivulauseen
  verbin
  jälkeen joka ilmaisee kysymystä tai epävarmuutta (frågar, vet inte, tvekar ja undrar).
  Ex.
  Jag undrar om Annika bor här.
  Jag vet inte om Annika bor här.


  Han frågade mig om Annika bodde där.
 • 2
  I frågor används "om" efter olika former av "vet".
  In questions "om" is used after different forms of "vet".
  Kysymyksissä käytetää sanaa ”om” sanan ”vet” eri muotojen jälkeen.
  Ex.
  Vet du om Annika bor här?