Verb: Grupp 3
Verbs: Group 3
Verbi: Ryhmä 3

 • 1
  Verb
  som tillhör grupp 3 böjs så här:
  Verbs
  that belong to group 3 are inflected in this way:
  Verbi
  jotka kuuluvat ryhmään 3 taivutetaan näin:


          Ex.
imperativ
        tro
imperativ + r =
presens
tror
imperativ + dde =
preteritum
trodde
imperativ + tt =
supinum
trott
imperativ     =
infinitiv
tro

 • 2
  Vokalen har alltså kort uttal i preteritum och supinum.
  Note that the vowel has a short pronunciation in the preterite and the supine.
  Vokaalilla on siis lyhyt äänne imperfektissä ja supiinissa.
Se också Vilken verbform?
See also What verb form?
Katso myös Mikä verbimuoto?