Verb: Grupp 4
Verbs: Group 4
Verbi: Ryhmä 4


 • 1
  Verb
  som tillhör grupp 4 böjs så här:
  Verbs
  that belong to group 4 are inflected in this way:
  Verbi
  jotka kuuluvat ryhmään 4 taivutetaan näin:


          Ex.
imperativ
        drick  skriv  flyg
imperativ + er =
presens
dricker  skriver  flyger
imperativ + ny vokal =
preteritum
drack  skrev  flög
imperativ + it (+ ny vokal) =
supinum
druckit  skrivit  flugit
imperativ + a =
infinitiv
dricka  skriva  flyga

 • 2
  Imperativ-, presens- och infinitiv har alltid samma vokal.

  Preteritum har alltid en egen vokal.

  Supinum kan antingen ha samma vokal som imperativ, presens och infinitiv (Ex. skrivit) eller en egen vokal
  (Ex. druckit).

  Vokal-växlingarna i grupp fyra följer oftast bestämda mönster.
  The imperative, the present and the infinitive always have the same vowel.

  The preterite always has its own vowel.

  The supine may have the same vowel as the imperative, the present and the infinitive (Ex. skrivit) or its own vowel (Ex. druckit).

  The vowel switches in group 4 most often follow a pattern.
  Imperatiivilla, preesensillä ja infinitiivllä on aina sama vokaali

  Imperfektillä on aina oma vokaali.

  TSupiinilla voi olla joko sama vokaali kuin imperatiivilla, preesensillä ja infinitiivillä (esim. skrivit) tai oma vokaali (esim. druckit).

  Vokaali-vaihdokset ryhmässä 4 seuraavat yleensä tiettyä mallia.
  Ex.
  biter ‒ bet ‒ bitit
  dricker ‒ drack ‒ druckit
  bjuder ‒ bjöd ‒ bjudit
  bryter ‒ bröt ‒ brutit