Verb: Sammansatta verb
Verbs: Compounds
Verbi: Yhdistetyt verbit

 • Man kan bilda nya
  verb
  genom att sätta ett
  adjektiv
  , ett
  substantiv
  , ett adverb eller ett annat verb före ett verb, så att de två orden bildar ett sammansatt ord. Dessa verb böjs på samma sätt som det enkla verbet.
  New
  verbs
  may be created by putting an
  adjective
  , a
  noun
  , an adverb or another verb before a verb, so that the two words make up one compound. These verbs are inflected in the same way as the single verb.
  Uusi
  verbi
  voidaan rakentaa laittamalla
  adjektiivi
  ,
  substantiivi
  , adverbi tai toinen verbi verbin eteen, niin että nämä kaksi sanaa muodostavat yhdistetyn sanan. Nämä verbit taipuvat samalla tavalla kuin yksittäiset verbit.
  Ex.
  stor + städar (
  grupp 1
  ) = storstädar  (grupp 1)
  mat + vägrar (grupp 1) = matvägrar  (grupp 1)


  åter + får (oregelbundet) = återfår  (oregelbundet)