Verb: Sammansatta verb och partikelverb
Verbs: Compounds and phrasal verbs
Verbi: Yhdistetyt verbit ja partikkeliverbi

 • 1
  En del sammansatta verb som är bildade av ett adverb + ett
  verb
  liknar
  partikelverb
  . Det sammansatta verbet och partikelverbet har ofta lite olika betydelse. Det sammansatta verbet brukar ha abstrakt betydelse, medan partikelverbet brukar ha konkret betydelse.
  Some compounds that are created from an adverb + a
  verb
  resemble
  phrasal verbs
  . The compound and the phrasal verb often have a slightly different meaning. The compound usually has an abstract meaning, while the phrasal verb has a concrete meaning.
  Osa yhdistetyistä verbeistä jotka on muodostettu adverbistä +
  verbistä
  muistuttavat
  partikkeliverbiä
  . Yhdistetyllä verbillä ja partikkeliverbillä on usein hieman erilainen merkitys. Yhdistetyllä verbillä tapaa olla abstrakti merkitys, kun taas partikkeliverbillä tapaa olla konkreettinen merkitys.
  Jfr
  De vill utveckla sina talanger.
    ‒ sammansatt verb

  Fallskärmen vecklade ut sig.
    ‒ partikelverb


  Han underströk sina argument genom att slå näven i bordet.
    ‒ sammansatt verb

  Han strök under det viktigaste i boken.
    ‒ partikelverb


  Hon avbröt sin kamrat när han pratade.
    ‒ sammansatt verb

  Hon bröt av spetsen på sin blyertspenna.
    ‒ partikelverb
 • 2
  I några fall har det sammansatta verbet och partikelverbet helt olika betydelser.
  In some cases the compound and the phrasal verb have totally different meanings.
  Joissakin tapauksissa yhdistetyllä verbillä ja partikkeliverbillä on täysin erilaiset merkitykset.
  Ex.
  pågår = varar, håller på
  går på = fortsätter att gå