Substantiv: Bestämd form plural
Nouns: The definite form plural
Substantiivi: Määrätty muoto monikko

 • 1
  Använd bestämd form av
  substantivet
  när du syftar på något som är känt. Se vidare Användningen av bestämd form.
  Use the definite form of the
  noun
  when you are referring to something that is known. See also Usage of the definite form.
  Substantiivin
  määrättyä muotoa käytetään silloin kun puhutaan jostakin tunnetusta. Katso lisää Määrätyn muodon käyttö.
 • 2
  Bilda bestämd form av substantiv i
  plural
  genom att lägga till -na sist i ordet.
  Create the definite form of nouns in
  plural
  form by adding -na last in the word.
  Muodosta substantiivin määrätty muoto
  monikossa
  lisäämällä –na viimeisen sanaan.
  Ex.
  en pojke ‒ pojkar ‒ pojkarna
  ett parti ‒ partier ‒ partierna
 • 3
  Stavningsregler:
  Spelling rules:
  Oikeinkirjoitussäännöt:

  Obetonat "e" försvinner före -na.
  Unaccented "e" is cut out before -na.
  Painoton ”e” katoaa ennen -na -päätettä
  Ex.
  en invandrare ‒ invandrare ‒ invandrarna

  När pluraländelsen är -n lägger man bara till -a sist i ordet for att bilda bestämd form plural.
  When the plural ending is -n, only -a is added last in the word to create the definite form plural.
  Kun monikkopääte on -n lisätään vain -a sanan perään määrätyn muodon muodostamiseksi.
  Ex.
  ett äpple ‒ äpplen ‒ äpplena

  Undantag:
  ett-ord
  som slutar på
  konsonant
  får bestämd form plural om när lägger till -en sist i ordet.
  Exception:
  ett-words
  that end with a
  consonant
  get definite form plural when you add -en last in the word.
  Poikkeus:
  Ett-sana
  joka loppu
  konsonantilla
  lisätään –en
  Ex.
  ett barn ‒ barn ‒ barnen