Adjektiv: Attributiv böjning
Adjectives: Attributive inflection
Adjektiivi: Attribuutin taivutus

 • 1
  För att man lättare ska kunna förstå vilket
  substantiv
  ett
  adjektiv
  bestämmer
  böjer man många adjektiv. Då kan adjektivet förutom grundformen (= lexikonformen) ha t-form och a-form.
  For easier understanding of what
  noun
  an
  adjective
  qualifies, many adjectives are inflected. Apart from the primary form (= dictionary form) these adjectives have a t-form and an a-form.
  Jotta voisi helpommin ymmärtää mikä
  substantiivin
  adjektiivi
  merkitse, monta adjektiivi taivutettan. Ensimmäisen (sanakirja) muodon jälkeen käytetään myös t-muotoja ja a- muotoja.
 • 2
  Adjektivet har alltid a-form när det står direkt före ett substantiv i
  plural
  (både obestämd och bestämd form). Adjektiv har också a-form före
  bestämd form singular
  .
  The adjective always has its a-form when it is placed directly before a noun in
  the plural
  (both the indefinite and the definite form). The adjective also has the a-form before
  the definite form singular
  .
  Adjektiivi on aina a-muodossa silloin kun se on ennen
  monikossa
  olevaa substantiivia. (määrätty ja ei määrätty muoto) Adjektiivilla on myös a-muoto ennen
  määrättyä yksikköä
  Ex.
  plural:
  goda vänner
    
  hennes goda vänner
    
  de goda vännerna


  nymålade dörrar
    
  husets nymålade dörrar
    
  de nymålade dörrarna


  bestämd form singular:
  den goda vännen
    
  det goda kaffet
    
  den nymålade dörren
    
  det nymålade huset
 • 3
  När adjektivet står direkt före substantiv i obestämd form singular har det a-form när substantivet presenteras med substantiv eller pronomen i
  genitivform
  , eller med "denna/detta", "följande", "föregående", "nästa" eller "samma".
  When the adjective is placed directly before a noun in the indefinite form singular it has its a-form when the noun is introduced with another noun or a pronoun in
  the genitive
  , or with "denna/detta", "följande", "föregående", "nästa" or "samma".
  Kun adjektiivi on juuri ennen substantiivia määräämätän muodon yksikössä on se a-muodossa silloin kun substantiivi esitellään substantiivilla tai
  genetiivimuodossa
  olevalla pronominilla. Kun käytetään "denna/detta", "följande", "föregående", "nästa" tai "samma".
  Ex.
  Sveriges långa kust
    
  mitt stora problem
    
  hans höga betyg
    
  detta vackra väder


  samma svåra fråga
    
  deras nymålade hus
  Undantag: Egen/eget: Efter substantiv och pronomen i genitivform har man "egen" före en-ord och "eget" före ett-ord.
  Exception: egen/eget: after a noun and a pronoun in the genitive, use has "egen" before en-words and "eget" before ett-words.
  Poikkeus: Egen/eget: Genetiivimuoisen substantiivin ja pronominin jälkeen tulee "egen" ennen en-sanaa ja "eget" ennen ett-sanaa.
  Ex.
  Håkans eget hus
    
  min egen bil
    
  mitt eget skåp
 • 4
  Adjektivet har grundform när substantivet presenteras med "all", "en", "en annan", "ingen", "någon", "var sin" eller "vilken".
  The adjective has its basic form when the noun is introduced with "all", "en", "en annan", "ingen", "någon", "var sin" or "vilken".
  Adjektiivi on perusmuodossa silloin kun substantiivi esitellään sanoilla "all", "en", "en annan", "ingen", "någon", "var sin" tai "vilken".
  Ex.
  en (annan) grön bil
    
  ingen ledig plats
    
  vilken härlig dag
 • 5
  Adjektivet har t-form när substantivet presenteras med "allt", "ett", "ett annat", "inget", "något", "var sitt" eller "vilket".
  The adjective has its t-form when the noun is introduced with "allt", "ett", "another", "inget", "något", "var sitt" or "vilket".
  Adjektiivi on t-muodossa silloin kun substantiivi esitellään sanoilla "allt", "ett", "ett annat", "inget", "något", "var sitt" tai "vilket".
  Ex.
  ett (annat) grönt skåp
    
  inget ledigt arbete
    
  vilket härligt väder
 • 6
  När substantivet inte har något
  presenteringsord
  böjer man adjektivet bara efter substantivets
  genus
  .
  When the noun does not have an
  introductory word
  the adjective is only inflected by the
  gender
  of the noun.
  Kun substantiivilla ei ole mitään
  esittelysanaa
  niin adjektiivia moukka vain substantiivin
  suku
  .
  Ex.
  Jag vill ha varm mjölk.
  Jag vill ha varmt te.
 • 7
  Följande adjektiv böjs INTE beroende på substantiv:
  ‒ adjektiv som slutar på obetonad
  vokal

  ‒ adjektiv i komparativform
  ‒ adjektivet "bra".
  The following adjectives are NOT inflected after its noun:
  ‒ adjectives that end with an unaccented
  vowel

  ‒ adjectives in the comparative
  ‒ the adjective "bra".
  Seuraavat adjektiivit eivät taivu substantiivista riippuen
  ‒ adjektiivit jotka päättyvät painottomaan
  vokaaliin

  vertailevat adjektiivit
  ‒ adjektiivi ”bra”.
 • 8
  Före substantiv som betecknar en pojke eller en man kan man låta adjektivets a-form sluta på "e" istället för på "a". (Adjektiv före "barn" måste dock sluta på "a" även om barnet är en pojke.)
  Before nouns that represent a boy or a man the adjective a-form may end with an "e" instead of an "a". (Adjectives before "barn" must end with an "a", though, even if the child is a boy.)
  Ennen substantiivia, joka tarkoittaa poikaa tai miestä, voi a-muotoisen adjektiivin antaa päättyä ”e” -kirjaimeen ”a” -kirjaimen sijaan (ennen ”barn” sanaa olevan adjektiivin täytyy silti päättyä ”a”:han vaikka lapsi olisikin poika.)
  Ex.
  den gamle mannen
    
  deras lille son
    
  min upptagne vän