Adjektiv: A-form
Adjectives: A-form
Adjektiivi: A-muoto

 • 1
  A-formen av
  adjektiv
  bildas oftast genom att ändelsen    -a läggs direkt till grundformen.
  The a-form of the
  adjective
  is most often created by the ending -a, that is added directly to the primary form.
  Adjektiivin
  A-muoto muodostetaan usein lisäämällä pääte -a suoraan perusmuotoon.
  Ex.
  en gul tröja ‒ min gula tröja
 • 2
  Adjektiv som slutar på obetonat -ad eller -ast får -e istället för -a. Formen kallas ändå för a-form. (Adjektiven på -ad är perfekt particip av
  grupp 1
  -verb. Adjektiven på -ast är superlativ.)
  Adjectives that end with unaccented -ad or -ast get -e instead of -a, but it is still the a-form. (The adjectives ending with -ad are perfect participles of
  group 1
  verb. The adjectives ending with -ast are superlatives.)
  Adjektiivi joka päättyy painottomaan -ad tai -ast saa -e:n -a:n sijaan. Muotoa kutsutaan silti a-muodoksi. (Adjektiivi päättellä -ad on partisiipin perfekti of
  ryhmässä 1
  Adjektiivi päättellä -ast on superlatiivi.)
  Ex.
  Tröjorna är nytvättade.
    
  min nytvättade tröja
    
  de dyraste lägenheterna
 • 3
  Liten har två a-former: "små" används alltid i
  plural
  och "lilla" används direkt före
  substantiv
  i
  singular
  .
  "Liten" has two a-forms: "små" is always used in
  the plural
  and "lilla" is used directly before
  nouns
  in
  singular
  .
  Sanalla ”liten” on kaksi a-muotoa: sanaa ”små” käytetään aina
  monikossa
  ja sanaa ”lilla” käytetään ennen
  substantiivia
  yksikössä
  .
  Ex.
  den lilla bilen
  mitt lilla rum
  två små bilar
  Rummen är små.
 • 4
  "Blå" och "grå" får oftast inget -a, utan a-formen blir densamma som grundformen.
  "Blå" and "grå" most often do not get the -a, but the a-form is the same as the primary form.
  ”Blå” ja ”grå” eivät yleensä saa -a:ta vaan a-muoto on sama kuin perusmuoto
  Ex.
  de blå jackorna
    
  Husen är grå.
 • 5
  Adjektiv som slutar på obetonat "el", "en" eller "er" tappar "e" i a-formen.
  Adjectives that end with an unaccented "el", "en" or "er" lose the "e" in the a-form.
  Adjektiivi joka päättyy painottomaan "el", "en" tai "er" menettää "e":n a-muodossa.
  Jfr
  vaken ‒ vakna
    
  enkel ‒ enkla
    
  vacker ‒ vackra