Adjektiv: Komparativ, användning
Adjectives: Comparative, usage
Adjektiivi: Komparatiivi, käyttö

 • 1
  Adjektiv
  (och vissa adverb) har två olika jämförelseformer, komparativ och superlativ. Vilken form man väljer beror på hur man jämför.
  Adjectives
  (and some adverbs) have two different comparison forms, the comparative and the superlative. Which form you should choose depends on how you are comparing.
  Adjektiivilla
  (ja tietyillä adverbeillä) on kaksi erilaista vertailumuotoa, komparatiivi ja superlatiivi. Se mitä muotoa käytetään riippuu siitä miten vertaillaan.
 • 2
  Man använder komparativ när man jämför en person eller sak med en annan person eller sak eller flera andra personer eller saker. Om man inte kan förstå det av sammanhanget måste man markera med "än" vad det är man jämför med.
  Use the comparative when you are comparing a person or thing with another person or thing or several other persons or things. If it is not understandable from the context you must mark with "än" what you are comparing with.
  Komparatiivia käytetään kun vertaillaan henkilöä tai asiaa toiseen henkilöön tai asiaan tai useampaan henkilöön tai asiaan. Jos sitä ei käy asiayhteydestä ilmi, täytyy käyttää sanaa ”än” merkkaamaan minkä kanssa vertaillaan.
  Ex.
  Landsbygden är mycket vackrare än staden (är).


  Rickard är bättre i matematik än Johan (är), men han är sämre i engelska (än Johan är).


  Rickard är bättre i matematik än Jenny och Johan (är).
 • 3
  Man använder också komparativ när man jämför någon/något med sig själv vid ett annat tillfälle.
  Also use the comparative when you are comparing someone/something with itself at another occasion.
  Komparatiivia käytetään myös kun vertaillaan jotakin itsensä kanssa toisessa tilanteessa.
  Ex.
  Landskapet är vackrare på hösten än (det är) på vintern.


  Rickard är bättre i matematik i år än (han var) förra året.
 • 4
  Komparativ bildas med ändelser eller med "mer(a)", se Komparation.
  The comparative is created with the help of endings or with "mer(a)", see Comparison.
  Komparatiivi muodostetaan päätteillä tai sanan ”mer(a)” kanssa, katso Vertailu.