Adjektiv: Prefix
Adjectives: Prefixes
Adjektiivi: Prefiksi (etuliite)

 • 1
  En del
  adjektiv
  är bildade av ett
  prefix
  + ett adjektiv. Några prefix har en särskild betydelse:
  An
  adjective
  may be created from a
  prefix
  + another adjective. Some prefixes have a special meaning:
  Osa
  adjektiiveista
  on muodostettu
  etuliitteestä
  + adjektiivista. Joillakin etuliitteillä on tietty merkitys:
 • 2
  Prefixen o-, miss-, il-, im-, in- och ir- betyder "inte".
  The prefixes o-, miss-, il-, im-, in- and ir- mean "inte".
  Etuliite o-, miss-, il-, im-, in- ja ir- tarkoittaa "inte".
  Ex.
  olaglig
    = inte laglig
  missnöjd
    = inte nöjd
  illegal
    = inte legal


  impopulär
    = inte populär
  intolerant
    = inte tolerant
  irrationell
    = inte rationell
 • 3
  Prefixen anti- och pro- anger om man tycker illa eller bra om något. Anti- betyder "emot", och pro- betyder "för".
  The prefixes anti- and pro- tell if you like or dislike something. Anti- means "emot", and pro- means "för".
  Etuliite anti- ja pro- ilmaisee pidetäänkö jotain asiaa huonona tai hyvänä. Anti- tarkoittaa "emot"(vastaan), ja pro- tarkoittaa "för"(puolesta).
  Ex.
  Om man är antikommunistisk tycker man att kommunismen är dålig.


  Om man är prokommunistisk tycker man att kommunismen är bra.
 • 4
  Prefixen hyper-, ultra- och över- betyder "mycket" eller "alltför"
  The prefixes hyper-, ultra- and över- mean "mycket" or "alltför"
  Etuliite hyper-, ultra- ja över- tarkoittavat "mycket"(paljon) tai "alltför" (aivan liian)
  Ex.
  hypernervös
    = alltför nervös
  ultramodern
    = mycket modern


  överkänslig
    = alltför känslig
  I talspråk används också jätte-, hel, -super- och ur- m. fl.
  In speech you may also use jätte-, hel, -super-, ur- and more.
  Puhekielessä käyteään myös jätte-, hel, -super- ja ur- ym.
  Ex.
  jättestor
  heldum
  superbra
  urgammal
 • 5
  Man kan också bilda adjektiv med hjälp av suffix.
  Presens particip
  och perfekt particip är adjektiv
  som är bildade av
  verb
  . Dessutom finns det sammansatta adjektiv.
  Adjectives may also be created with the help of a suffixes.
  The present participle
  and the perfekt participle are adjectives created from
  verbs
  . There are also adjective compounds.
  Adjektiivi voidaan muodostaa myös suffiksin avulla.
  Partisiipin preesens
  ja partisiipin perfekti ovat adjektiiveja jotka on muodostettu
  verbistä
  . Tämän lisäksi on olemassa yhdistettyjä adjektiiveja.