Prepositioner: efter vissa verb, "av", "efter", "från", "för", "för/(e)mot" och "i"
Prepositions: after some verbs, "av", "after", "från", "för", "för/(e)mot" and "i"
Prepositiot: Tiettyjen verbien jälkeen - ”av”, ”efter”, ”från”, ”för”, ”för/(e)mot” ja ”i”

 • 1
  "Av" används ofta tillsammans med verb som innebär att någon får eller vill ha något av någon annan. (Vid långa avstånd. använd "från" istället.)
  "Av" is often used together with verbs that indicate that someone receives or will have something from someone else. (At long distances, use "från" instead.)
  "Av" käytetään usein yhdessä verbin kanssa joka tarkoittaa että joku saa tai haluaa jotakin joltakin. (Pitkillä etäisyyksillä, käytä sen sijaan "från".)
  Ex.
  köper något av någon   (Men: köper något från någon/något per post)

  beställer något av någon   (Men: beställer något från någon per post)

  lånar något av någon  (Men: lånar böcker på biblioteket)
  hyr något av någon


  tar emot något av någon (Men: tar någon/något från någon)

  ärver något av någon (även: ärver något efter någon)

  får (höra/veta) något av någon
  lär sig något av någon
  vill ha något av någon


  kräver något av någon
  begär något av någon
    (Jfr begär att +
  infinitiv
  /att-bisats)

  förväntar sig något av någon   (Jfr förväntar sig (av någon) + att-bisats)
  2
  "Av" används också tillsammans med andra verb.
  "Av" is also used together with other verbs.
  "Av" sanaa käytetään myös yhdessä toisen verbin kanssa.
  Ex.
  finns (något) kvar/återstår (något) av något
  tillverkar/gör något av + material
 • 3
  "Av" används alltid i
  agentadverbial
  .
  "Av" is always used in
  agent adverbials
  .
  ”Av” sanaa käytetään aina
  agenttiadverbiaalissa
  .
  Ex.
  drabbas av något
 • 4
  "Efter" används efter "letar" och ord med liknande betydelse.
  "Efter" is used after "letar" and words with a similar meaning.
  "Efter" sanaa käytetään "letar" sanan ja muiden samanlaista merkitystä olevien sanojen jälkeen.
  Ex.
  frågar, letar, tittar, divar efter någon/något
  strävar efter något /att + infinitiv


  söker efter någon/något  (Men: söker (ett) arbete,  letar/söker rätt på någon/något = hittar någon/något)
  5
  "Efter" används också när
  subjektet
  vill att någon/något ska komma.
  "Efter" is also used when
  the subject
  want someone/something to come.
  "Efter" käytetään myös kun
  subjekti
  haluaa että jotain tulee/tapahtuu.
  Ex.
  ringer efter någon/något   (normalt: ringer till någon) 

  skriver efter någon/något   (normalt: skriver till någon)

  skriker efter någon /något   (Men: skriker på hjälp)

  längtar efter någon/något/att + infinitiv/att-bisats   (Men: längtar till någon/något som man själv vill komma till)
 • 6
  "Från" används för att beskriva en rörelse bort från någon/något.
  "Från" is used to describe a movement away from someone/something.
  "Från" käytetään kuvaamaan liikettä pois jostakin/ jonkin luota.
  Ex.
  tar, stjäl något från någon
  avhåller sig från något/att +
  infinitiv


  avstår från något/att + infinitiv
  bortser från något/att-bisats
  avviker från något


  hindrar någon från något/att + infinitiv
  befriar någon från något
  avskedar någon från något


  avråder någon från något/att + infinitiv
  räddar någon från någon/något/att + infinitiv


  (av)skiljer någon från någon/något
  undantar någon/något från något
  hälsar från någon
 • 7
  "För" används ofta före en eller flera personer som lyssnar eller tittar på det som verbet beskriver. I några fall kan man använda synonymen "inför" istället.
  "För" is often used before one or several persons that listen to or watch what the verb describes. In some cases the synonym "inför" may be used instead.
  "För" käytetään usein ennen yhtä tai useampaa henkilöä jotka kuuntelevat tai katsovat sitä mitä verbi kuvaa. Joissakin tapaukissa voi käyttää synonyymia "inför".
  Ex.
  berättar något för någon
  berättar för någon + att-bisats


  talar om något för någon
  talar om för någon + att-bisats


  nämner något för någon
  nämner för någon + att-bisats   (Men: säger något till någon)


  ljuger för någon
  skryter (in)för någon


  erkänner, bekänner något för någon
  erkänner, bekänner för någon + att-bisats
  (Jfr erkänner, bekänner + att-bisats)  förklarar, något för någon
  förklarar för någon + att-bisats


  påpekar något för någon
  påpekar för någon + att-bisats


  rapporterar någon/något för någon
  rapporterar för någon + att-bisats
  skvallrar för någon


  (Men: anförtror sig åt någon, anförtror någon något/att-bisats)


  läser, sjunger, spelar (något) för någon
  dansar (in)för någon


  visar, presenterar någon/något för någon
 • 8
  "För" används också i andra uttryck.
  "För" is also used in other expressions.
  "För" käytetään myös muissa ilmauksissa.
  Ex.
  underlättar något för någon
  låser (upp) för någon
  öppnar för någon


  ger vika, viker sig för någon/något
  väjer för någon/något
  ger efter för någon/något


  ger upp inför någon/något
  dukar under för något


  (an)svarar, sörjer för någon/något/att-bisats


  varnar någon för någon/något/att + infinitiv
  skrämmer någon för någon/något


  aktar sig för någon/något/att + infinitiv
  ser upp för någon/något
  tackar för något/att-bisats


  skyddar någon för någon/något (även skyddar (någon) mot någon/något)


  gömmer någon/något för någon
  förbereder någon för något/att + infinitiv


  utsätter någon för något
  ursäktar någon för något
  står i vägen för någon /något


  bestämmer sig för, beslutar sig för något/att + infinitiv/att-bisats
  (Men: bestämmer över någon/något, råder över någon/något)  säljer (något), köper (något) för + t.ex. hundra kronor
  snattar för , stjäl för + t.ex. hundra kronor
 • 9
  "För" och "(e)mot" används när man gör något för att visa vad man tycker om någon/något.
  "För" and "(e)mot" are used when you do something to show your opinion about someone/something.
  "För" ja "(e)mot" käytetään kun tehdään jotakin näyttääkseen mitä pitää/mieltä on jostakin.
  Ex.
  demonstrerar för/(e)mot någon/något/att-bisats
  engagerar sig för/(e)mot någon/något


  kämpar, slåss, strider för/(e)mot någon/något/att-bisats


  propagerar för/(e)mot någon/något/att-bisats


  strejkar för/(e)mot något/att-bisats
  röstar för/(e)mot ett förslag
     (Men: röstar på en person/ett parti)
  10
  "Emot" är betonat och därför används bara "mot" om det inte finns något alternativ (om det inte gå att vara för).
  "Emot" is accented. Therefore,  use "mot" when there is no alternative (if it is not possible to be "för").
  "Emot" on painotettu ja siksi käytetään vain sanaa "mot" jos ei ole muuta vaihtoehtoa (jos se ei tule olemaan).
  Ex.
  opponerar sig mot någon/något/att-bisats
  invänder mot något/att-bisats


  protesterar mot något/att-bisats
  revolterar mot någon/något


  reagerar mot något   (reagerar på något är neutralt)
  riktar sig mot någon/något


  vänder sig mot någon/något/att-bisats (riktar sig och vänder sig till någon/något är neutrala)


  vaccinerar någon mot något
  försvarar någon mot någon/något
 • 11
  "I" används ibland för att ange att
  subjektet
  är mitt i något.
  "I" is sometimes used to tell that
  the subject
  is in the middle of something.
  "I" käytetään joskus ilmaisemaan
  subjektia
  , joka on keskellä jotain.
  Ex.
  deltar i något
  dör i krig, cancer etc
  sjunger i kör


  lever i fred, krig, välfärd, fattigdom etc.
  engagerar sig i något   (Men: intresserar sig för något)