Prepositioner efter vissa verb ‒ "till" och "åt"
Prepositions after certain verbs ‒ "till" and "åt"
Prepositiot: Tiettyjen verbien jälkeen - ”till” ja ”åt”

 • 1
  Efter många
  verb
  kommer ett
  adverbial
  (eller ett predikativ) som börjar med en
  preposition
  . Ibland kan olika prepositioner ge verbet olika betydelser.
  After many
  verbs
  there follow
  adverbials
  (or predicatives) that begin with a
  preposition
  . Sometimes different prepositions give the verb different meanings.
  Monien
  verbien
  jälkeen tulee
  adverbiaali
  (tai predikatiivi) joka alkaa
  prepositiolla
  . Joskus voi eri prepositiot antaa verbille täysin uuden merkityksen.
  Ex.
  talar med någon (som svarar)
  talar till någon (som bara lyssnar)


  talar om någon (som inte behöver vara närvarande)
 • 2
  Substantiv
  och
  adjektiv
  som är bildade av verb har samma preposition som verbet.
  Nouns
  and
  adjectives
  that are created from verbs have the same preposition as the verb.
  Substantiivilla
  ja
  adjektiivilla
  , jotka ovat muodostettu samasta verbistä, on sama prepositio kuin verbillä.
  Ex.
  för ett samtal med någon om någon/något
 • 3
  "Till" används tillsammans med verb som beskriver ett närmande.
  "Till" is used with verbs that describe an approachment.
  "Till" käytetään yhdessä verbin kanssa joka ilmaisee lähestymistä.
  Ex.
  utbildar sig/någon till något
  utvecklar sig till något
  gör om något till något annat


  förvandlar sig/något till något
  översätter något (från + språk) till + språk
  associerar till något


  anknyter till något
  anmäler sig/någon till något
  ansluter sig/något till något


  söker (till) en utbildning (söker ett arbete)
  vänder sig till någon
  friar till någon


  väljer, utser någon till något/att + infinitiv
  hänvisar någon till någon/något


  håller sig till någon/något
  kopplar någon/något till någon/något
  spar till något


  längtar till någon/något
  refererar till något/någon
  ringer till någon
  vinkar till någon


  talar till någon (oftast till många) (normalt: talar med någon)
  hör av sig till någon


  utnämner någon till något
  dömer någon till +straff
  tvingar någon till något
 • 4
  Om verbet har
  objekt
  kan man ibland välja mellan "åt" och "till" i adverbialet. "Åt" kan också betyda "för någons räkning", se nedan. Använd "till" om det är risk för missförstånd!
  If the verb has an
  object
  you may sometimes choose between "åt" and "till" in adverbials. "Åt" may also mean "för någons räkning" (on behalf of someone), see below. Use "till" if there is a risk of misunderstanding!
  Jos verbillä on
  objekti
  voidaan valita joko ”åt” tai ”till” adverbiaaliksi. ”Åt” voi myös tarkoittaa ”jonkin hyväksi, jonkin puolesta”, katso alla. Käytä ”till” jos on olemassa riski väärinymmärrykselle!
  Ex.
  ger, , lämnar, lånar ut, skänker något till/åt någon   (även: ger, lånar, skänker  någon något)


  spar något till/åt någon
  hyr ut något till/åt någon   (Jfr hyr något av någon)


  kastar något till någon - neutralt
  (kastar något åt någon - nedsättande)


  köper/säljer, skaffar något till/åt någon
  skriver (något) till någon,  skriver till någon/att-bisats


  säger, ropar, skriker något till/åt någon,  säger, ropar, skriker till någon att +
  infinitiv
  /att-bisats


  viskar (något) till någon,  viskar till/åt någon att + infinitiv/att-bisats
 • 5
  "Åt" används dels i stället för "till" (se ovan), dels när
  subjektet
  gör något för att hjälpa någon.
  "Åt" is used instead of "till", see above, and when
  the subject
  does something to help someone.
  "Åt" käytetään osittain "till" sanan sijasta (katso yllä), osittain kun
  subjekti
  tekee jotain auttaakseen jotakuta.
  Ex.
  betalar något åt någon
  arbetar åt någon
  säljer/köper något åt någon


  Jfr
  arbetar för någon = är anställd av någon
  betalar för någon = bjuder någon
 • 6
  "Åt" används också tillsammans med några verb som visar en känsla.
  "Åt" is also used with some verbs that indicate feelings.
  "Åt" käytetään myös yhdessä joidenkin verbien kanssa jotka osoittavat tunteita.
  Ex.
  ryter åt, svär åt någon   (Men: svär över något)


  skrattar åt någon/något
  ler åt något   (Men: ler mot någon)