Verb: Grupp 4, andra vokalväxlingar
Verbs: Group 4, other vowel switches
Verbi: Ryhmä 4, muut vokaalinvaihdoksetImperativ
Presens
Preteritum
Supinum
Infinitiv
far far for farit fara
gal gal gol galit gala
 
fall faller föll fallit falla
 
håll håller höll hållit hålla
 
gråt gråter grät gråtit gråta
låt låter lät låtit låta
 
svär svär svor svurit svära
 
ät äter åt ätit äta
 
bär bär bar burit bära
skär skär
skar
skurit skära
svält svälter svalt svultit svälta


Se också Vilken verbform?
See also What verb form?
Katso myös Mikä verbimuoto?