Adjektiv: Adjektivets plats
Adjectives: The adjective position
Adjektiivi: Adjektiivin paikka

 • 1
  Alla
  adjektiv
  utom
  presens particip
  kan bilda satsdelen predikativ, ensamt eller tillsammans med andra ord. Se också Predikativ böjning.
  All
  adjectives
  except
  present participles
  may make up the clause element predicative, alone or together with other words. See also predicative inflection.
  Kaikki
  adjektiivit
  paitsi
  partisiipin preesens
  voivat muodostaa lauseenosan predikatiivi, yksin tai yhdessä muiden sanojen kanssa. Katso myös Predikatiivin taivutus.
  Ex.
  Bilen är grön.
  Hon är en duktig elev.
  Den här lägenheten ser ut att vara större än min.


  Stolen var upptagen.
  Han har målat huset brunt.
 • 2
  Alla adjektiv kan stå som attribut, direkt före ett
  substantiv
  . Då är adjektivet en del av substantivets satsdel (se Attributiv böjning).
  All adjectives may be attributes, directly before a
  noun
  . Then the adjective is a part of the noun's clause element (see attributive inflection).
  Kaikki adjektiivit voivat olla attribuutteja, juuri ennen
  substantiivia
  . Tällöin adjektiivi on osa substantiivin lauseenosaa (katso Attribuutin taivutus).


 • 3
  När ett adjektiv står direkt före ett substantiv har man ofta en adjektivartikel eller ett
  presenteringsord
  före adjektivet.
  When an adjective is placed directly before a noun there is often an adjective article or an
  introductory word
  before the adjective.
  Kun adjektiivi on juuri ennen substantiivia on usein ennen adjektiivia adjektiiviartikkeli tai
  esittelysana
  .
  Ex.
  Den gröna bilen är min.
  Jag vill ha den gröna bilen.
  Jag träffade henne en solig höstdag.
 • 4
  Substantivet kan strykas om det är självklart vilket det ska vara.
  The noun may be cut out if it is clear what it should be.
  Substantiivi voidaan jättää pois jos on päivän selvää mikä sen tulisi olla.
  Ex.
  De rika (människorna) bor inte i samma område som de fattiga (människorna).


  Vilken jacka vill du ha?
  Den gröna (jackan).