Adjektiv: Superlativ, användning
Adjectives: The superlative, usage
Adjektiivi: Superlatiivi, käyttö

 • 1
  Adjektiv
  (och vissa adverb) har två olika jämförelseformer, komparativ och superlativ. Vilken form man väljer beror på hur man jämför.
  Adjectives
  (and some adverbs) have two different comparison forms, the comparative and the superlative. Which form you should choose depends on how you are comparing.
  Adjektiivilla
  (ja tietyillä adverbeillä) on kaksi erilaista vertailumuotoa, komparatiivi ja superlatiivi. Se mitä muotoa käytetään riippuu siitä miten vertaillaan.
 • 2
  Man använder superlativ när man jämför alla inom en grupp.
  Use the superlative when you are comparing all within a group.
  Superlatiivia käytetään kun vertaillaan kaikkea yhden ryhmän sisällä.
  Ex.
  Rickard är bäst i matematik (av alla) i klassen.
 • 3
  Man använder också superlativ när man jämför någon/något med sig själv vid alla andra tillfällen. Då lägger man ofta "som" före superlativen.
  Also use the superlative when you are comparing someone/something with itself at all other occasions. In those cases "som" is often added before the superlative.
  Superlatiivia käytetään myös silloin kun vertaillaan jotakin itsensä kanssa toisessa tilanteessa. Tällöin laitetaan usein sana ”som” ennen superlatiivia.
  Ex.
  Landskapet är (som) vackrast på våren.
 • 4
  Superlativ bildas med ändelser eller med "mest", se Komparation.
  The superlative is created with the help of endings or with "mest", see Comparison.
  Superlatiivi muodostetaan päätteillä tai sanan ”mest” kanssa, katso Vertailu.