Adjektiv: Komparation med -are och -ast
Adjectives: Comparison with -are and -ast
Adjektiivi: Vertailu päätteillä -are ja -ast

 • 1
  De flesta
  adjektiv
  kompareras med ändelserna -are i komparativ och -ast i superlativ.
  Most
  adjectives
  are compared with the endings -are in the comparative and -ast in the superlative.
  Useimpia
  adjektiiveja
  vertaillaan päätteillä -are komparatiivissa ja -ast superlatiivissa.
  Ex.
  tråkig, tråkigare, tråkigast
  fin, finare, finast
 • 2
  Adjektiv som slutar på obetonat "el", "en" och "er" förlorar "e" i komparativ och superlativ.
  Adjectives that end with unaccented "el", "en" and "er" lose "e" in the comparative and the superlative.
  Adjektiivit jotka päättyvät painottomaan "el", "en" ja "er" menettävät ”e”:n komparatiivissa ja superlatiivissa.
  Ex.
  vacker, vackrare vackrast
Se också Komparation
See also Comparison
Katso myös Vertailu