Prepositioner: efter vissa verb ‒ "från" och "för"
Prepositions: after some verbs ‒ "från" and "för"
Prepositiot: Tiettyjen verbien jälkeen - ”från” ja ”för”

 • 1
  Efter många
  verb
  kommer ett
  adverbial
  (eller ett predikativ) som börjar med en
  preposition
  . Ibland kan olika prepositioner ge verbet olika betydelser.
  After many
  verbs
  there follow
  adverbials
  (or predicatives) that begin with a
  preposition
  . Sometimes different prepositions give the verb different meanings.
  Monen
  verbin
  jälkeen tulee
  adverbiaali
  (tai predikatiivi) joka alkaa
  prepositiolla
  . Joskus voi prepositio antaa verbille täysin uuden merkityksen.
  Ex.
  talar med någon (som svarar)
  talar till någon (som bara lyssnar)


  talar om någon (som inte behöver vara närvarande)
 • 2
  Substantiv
  och
  adjektiv
  som är bildade av verb har samma preposition som verbet.
  Nouns
  and
  adjectives
  that are created from verbs have the same preposition as the verb.
  Substantiivilla
  ja
  adjektiivilla
  , jotka ovat muodostettu samasta verbistä, on sama prepositio kuin verbillä.
  Ex.
  för ett samtal med någon om någon/något
 • 3
  "Från" används för att beskriva en rörelse bort från någon/något.
  "Från" is used to describe a movement away from someone/something.
  "Från" käytetään kuvaamaan liikettä pois jostakin/ jonkin luota.
  Ex.
  tar, stjäl något från någon
  avhåller sig från något/att +
  infinitiv


  avstår från något/att + infinitiv
  bortser från något/att-bisats
  avviker från något


  hindrar någon från något/att + infinitiv
  befriar någon från något
  avskedar någon från något


  avråder någon från något/att + infinitiv
  räddar någon från någon/något/att + infinitiv


  (av)skiljer någon från någon/något
  undantar någon/något från något
  hälsar från någon
 • 4
  "För" används ofta före en eller flera personer som lyssnar eller tittar på det som verbet beskriver. I några fall kan man använda synonymen "inför" istället.
  "För" is often used before one or several persons that listen to or watch what the verb describes. In some cases the synonym "inför" may be used instead.
  "För" käytetään usein ennen yhtä tai useampaa henkilöä jotka kuuntelevat tai katsovat sitä mitä verbi kuvaa. Joissakin tapaukissa voi käyttää synonyymia "inför".
  Ex.
  berättar något för någon
  berättar för någon + att-bisats


  talar om något för någon
  talar om för någon + att-bisats


  nämner något för någon
  nämner för någon + att-bisats   (Men: säger något till någon)


  ljuger för någon
  skryter (in)för någon


  erkänner, bekänner något för någon
  erkänner, bekänner för någon + att-bisats
  (Jfr erkänner, bekänner + att-bisats)  förklarar, något för någon
  förklarar för någon + att-bisats


  påpekar något för någon
  påpekar för någon + att-bisats


  rapporterar någon/något för någon
  rapporterar för någon + att-bisats
  skvallrar för någon


  (Men: anförtror sig åt någon, anförtror någon något/att-bisats)


  läser, sjunger, spelar (något) för någon
  dansar (in)för någon


  visar, presenterar någon/något för någon
 • 5
  "För" används också i andra uttryck.
  "För" is also used in other expressions.
  "För" käytetään myös muissa ilmauksissa.
  Ex.
  underlättar något för någon
  låser (upp) för någon
  öppnar för någon


  ger vika, viker sig för någon/något
  väjer för någon/något
  ger efter för någon/något


  ger upp inför någon/något
  dukar under för något


  (an)svarar, sörjer för någon/något/att-bisats


  varnar någon för någon/något/att + infinitiv
  skrämmer någon för någon/något


  aktar sig för någon/något/att + infinitiv
  ser upp för någon/något
  tackar för något/att-bisats


  skyddar någon för någon/något (även skyddar (någon) mot någon/något)


  gömmer någon/något för någon
  förbereder någon för något/att + infinitiv


  utsätter någon för något
  ursäktar någon för något
  står i vägen för någon /något


  bestämmer sig för, beslutar sig för något/att + infinitiv/att-bisats
  (Men: bestämmer över någon/något, råder över någon/något)  säljer (något), köper (något) för + t.ex. hundra kronor
  snattar för , stjäl för + t.ex. hundra kronor