Adjektiv: Adjektivartikel
Adjectives: Adjective article
Adjektiivi: Adjektiiviartikkeli

 • 1
  När det finns ett adjektiv före ett substantiv i bestämd form måste man oftast ha adjektivartikeln "den", "det" eller "de" före adjektivet. Adjektivet måste alltid ha a-form.
  When there is an adjective before a noun in the definite form, there is most often an adjective article, "den", "det" or "de" before the adjective. The adjective must always have a-form.
  Kun määrätyssä muodossaolevan substantiivin edessä on adjektiivi täytyy useimmiten ennen adjektiivia olla adjektiiviartikkeli "den", "det" tai "de". Adjektiivin täytyy aina olla a-muodossa.


den/det/de här/där
adjektiv
+a/e
substantiv
i
bestämd form
Ex.      
den (här) vackra blomman
det (där) nymålade huset
de (här) duktiga eleverna

 • 2
  "Den" används före adjektiv +
  en-ord
  i
  bestämd form singular
  .
  "Det" används före adjektiv +
  ett-ord
  i bestämd form singular.
  "De" används före adjektiv + substantiv i bestämd form plural.
  Man kan ha "här" eller "där" efter den/det/de. "Den/det/de här" syftar på substantiv som är nära den som talar. "Den/det/de där" syftar på substantiv som är längre bort från den som talar.
  "Den" is used before adjective +
  en-word
  in
  the definite form singular
  .
  "Det" is used before adjective +
  ett-word
  in the definite form singular.
  "De" is used before adjective + noun in the definite form plural.
  You may have "här" or "där" after den/det/de. "Den/det/de här" is referring to a noun that is near the speaker. "Den/det/de där" is referring to a noun that is farther away from the speaker.
  ”Den” sanaa käytetään ennen adjektiivia +
  en-sanaa
  määrätyn muodon yksikössä
  .
  ”Det” sanaa käyetään ennen adjektiivia +
  ett-sanaa
  määrätyn muodon yksikössä.
  ”De” sanaa käytetään ennen adjktiivia + substantiivia määrätyn muodon monikossa.
  Sanoja ”här” tai ”där” voidaan käyttää sanojen den/det/de jälkeen. "Den/det/de här" osoittaa substantiiviin joka on lähellä sitä joka puhuu. "Den/det/de där" osoittaa substantiiviin joka on kauempana siitä joka puhuu.


  Undantag:
  Exceptions:
  Poikkeus:
  Efter "de flesta" (= nästan alla) kommer
  obestämd form
  av substantivet om man talar om en sort i allmänhet.
  After "de flesta" (= nästan alla), use the
  indefinite form
  of the noun if you are referring to a sort in general.
  "De flesta" (= nästan alla) jälkeen tulee substantiivin
  epämääräinen muoto
  jos puhutaan jostakin asiasta yleisesti.
  Ex.
  De flesta människor tycker om apelsiner.
  När man vill ha bestämd form av substantivet därför att man menar en bestämd grupp har man ofta "av" efter "de flesta".
  You can add "av" after "de flesta" when you want to use the definite form of the noun because you are referring to a definite group.
  Kun halutaan määrätty muoto substantiivista siksi että tarkoitetaan määrättyä ryhmää tulee ”av” sana usein "de flesta”:n jälkeen
  Ex.
  De flesta av barnen tycker om apelsiner.
 • 3
  Man har inte adjektivartikel före "förra", "sista", "hela", "halva" och "själva".
  There should be no adjective article before "förra", "sista", "hela", "halva" and "själva".
  Adjektiiviartikkelia ei käytetä ennen sanoja "förra", "sista", "hela", "halva" ja "själva".
  Ex.
  Nu förklarar jag det här för sista gången.


  Han sov hela natten och halva dagen, så själva sömnen var det inget fel på.
 • 4
  Man brukar inte ha adjektivartikel före väderstreck.
  Normally there is no adjective article before the four cardinal points.
  Ilmasuuntien edellä ei ole tapana käyttää adjektiiviartikkelia.
  Ex.
  Luleå är en stad i norra (delen av) Sverige.
 • 5
  Man brukar inte ha adjektivartikel före adjektiv i komparativ- och superlativform som
  bestämmer
  en plats.
  Normally there is no adjective article before adjectives in the comparative- and the superlative that
  qualify
  a place.
  Adjektiiviartikkelia ei ole tapana käyttää komparatiivi ja superlatiivimuotoisen adjektiivin edellä joka
  määrittää
  paikkaa.
  Ex.
  Lägg boken på översta hyllan.
 • 6
  När adjektiv ingår i namn, smeknamn eller öknamn har man inte adjektivartikel.
  When an adjective is a part of a name, pet name or nick name there is no adjective article.
  Kun adjektiivi sisältyy nimeen, lempinimeen tai nimimerkkiin ei adjektiiviartikkelia käytetä.
  Ex.
  Den äldsta delen av Stockholm kallas Gamla Stan.
  Kom nu lilla gubben!


  Se upp för klåfingrige Kurt, den ökände ficktjuven.
 • 7
  Man brukar inte ha adjektivartikel före ordningstal. (Ordningstal är egentligen inte adjektiv, men man använder dem som adjektiv, och de slutar på "a" eller "e".)
  Normally there is no adjective article before an ordinal number. (Ordinal numbers are actually not adjectives, but they are used like adjective and they end with"a" or "e".)
  Järjestysluvun edessä ei ole tapana olla adjektiiviartikkelia (järjestysluku ei itseasiassa ole adjektiivi, mutta sitä käytetään kuten adjektiivia, ja se päättyy ”a”:han tai ”e”:hen.)
  Ex.
  Vad tyckte du om tredje kapitlet?